درباره سگال:
بلوغ علمی جامعه علوم شناختی نیازمند مجموعه‌ای هدفمند بوده که ترکیبی از تکنولوژی، دانش و استانداردهای جهانی را بتوان در یک سازمان مشاهده کرد. قطعا برآورده کردن این نیاز در فضای امروزی نیازمند تفکر و برنامه‌ریزی بلند‌مدت به همراه صرف منابع مادی و معنوی فراوانی است. اینک فارمد در راستای چشم‌انداز و مسئولیت اجتماعی خویش (ساخت زندگی بهتر توسط علوم کاربردی نوروساینس) مفتخر است که مجموعه‌ تولیدی جدیدی تحت پوشش خود، با نام سگال را به جامعه مخاطین ارزشمند خود معرفی نماید. تولد سگال را می‌توان مقارن با توسعه راه‌کارهای نوین در دنیای علوم اعصاب فراتر از تولید محصولات مشابه دانست.

سگال در ادبیات کهن پارسی به معنی اندیشه و فکر می باشد، این واژه پارسی توسط مجموعه فارمد به عنوان اولین معرفی کننده و تامین کننده تکنولوژی‌های نوروساینس به کارگرفته شده تا ره‌آورد آن رویدادی بدیع در این حوزه باشد.

سگال مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های بهم وابسته (هیبرید) را طبق نگرش STS در کنار هم قرار داده است که امروزه مهمترین مباحث کاربردی در حوزه نوروساینس می‌باشند.

نگرش(Science Technology Society) STS:
این نگرش بر آموزش پیشرفت‌های علمی و فناوری در زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشاره دارد. فعالان این حوزه در این دیدگاه، تشویق می‌شوند تا در مسائل مربوط به تأثیر علم بر زندگی روزمره شرکت کنند و تصمیمات مسئولانه‌ای در این زمینه اتخاذ کنند. طبق این نگرش، دامنه فعالیت یادگیری در مورد نظریه‌های علمی، حقایق و مهارت های فنی می‌باشد.