SEGAL EEG

نقشه‌برداری مغز تلاشی است که ساختار مغز را به عملکرد آن مرتبط می‌سازد و بخش‌هایی را که توانایی خاصی دارند را کشف می‌کند. اساس گرفتن QEEG، گرفتن نوار مغزی یا EEG است. این تکنیک با استفاده از آشکارسازهای اعمال شده بخش‌هایی از مغز را که به لحاظ الکتریکی فعال هستند، نشان می‌دهد. به دلیل اینکه درمان‌های نوروتراپی به طور کامل و مستقیم با امواج مغزی در ارتباط هستند، تست نقشه مغزی به بهترین شکل تغییرات امواج مغز را در اختیار پزشک قرار می‌دهد و تمامی نواقص مغز قابل رویت می‌باشد.

دستگاه EEG همان ثبت نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography است که به بررسی الگوی الکتریکی سطح جمجمه میپردازد. نقشه مغزی در واقع ترجمه زبان مغز و تبدیل آن به تصاویر رنگیست.
که در آن اثر الکتریکی فعالیت نورون‌های مغز از طریق الکترودهای نصب شده بر روی سر به دستگاه منتقل میشود و پس از حذف نویز و تقویت سیگنال های زمانی بدست آمده ثبت و نمایش داده می‌شود.
در نقشه مغزی با استفاده از ابزار و نرم افزارهای مختلف ، اطلاعات به دست آمده ثبت شده و با داده های موجود در بانک اطلاعاتی مقایسه میشود. این مقایسه با اطلاعات افرادی که جنسیت و سن یکسانی دارند انجام میشود و با توجه به آن امکان تشخیص نرمال بودن امواج مغزی فراهم میشود .این گزارش شامل شدت امواج مغزی در نقاط مختلف و روابط بین آن هاست . همچنین با مقایسه آن ، مشخص میشود که کدام نواحی مغز فعالیت الکتریکی بیشتر یا کمتری دارد.لازم به ذکر است که دستگاه EEG یک دستگاه تشخیصی می باشد.

دستگاه EEG همان ثبت نوار مغزی یا الکتروانسفالوگرافی Electroencephalography است که به بررسی الگوی الکتریکی سطح جمجمه میپردازد. نقشه مغزی در واقع ترجمه زبان مغز و تبدیل آن به تصاویر رنگی ست.
که در آن اثر الکتریکی فعالیت نورون‌های مغز از طریق الکترودهای نصب شده بر روی سر به دستگاه منتقل میشود و پس از حذف نویز و تقویت سیگنال های زمانی بدست آمده ثبت و نمایش داده می‌شود.
در نقشه مغزی با استفاده از ابزار و نرم افزارهای مختلف ، اطلاعات به دست آمده ثبت شده و با داده های موجود در بانک اطلاعاتی مقایسه میشود . این مقایسه با اطلاعات افرادی که جنسیت و سن یکسانی دارند انجام میشود و با توجه به آن امکان تشخیص نرمال بودن امواج مغزی فراهم میشود .این گزارش شامل شدت امواج مغزی در نقاط مختلف و روابط بین آن هاست . همچنین با مقایسه آن ، مشخص میشود که کدام نواحی مغز فعالیت الکتریکی بیشتر یا کمتری دارد.لازم به ذکر است که دستگاه EEG یک دستگاه تشخیصی می باشد.

ویژگی های این دستگاه

قابلیت استفاده به عنوان EEG Routine/ QEEG

اندازه گیری امپدانس الکترودها

بدون نیاز به آداپتور و یا باتری داخلی

مطابق با استاندارد /IEC60601-1 برای حفظ ایمنی بیمار

قابلیت ثبت ERP

قابلیت ارتقا به LORETA Neurofeedback

ثبت همزمان 21 کانال EEG و 2 کانال اضافه برای ثبت سیگنال‌های حیاتی

قابلیت اتصال به انواع سنسورهای فیزیولوژیکی و Photic Stimulation

استفاده به منظور کاربردهای درمانی و تحقیقاتی

ویژگی های نرم افزار EEG Studio

نرم‌افزار جامع EEGStudio برای ضبط، ذخیره سازی و تحلیل داده‌های EEG استفاده می‌شود. این نرم‌افزار همچنین دارای سامانه مدیریت اطلاعات بیماران و طبقه بندی داده‌های EEG نیز میباشد که باعث می‌شود همه نیازهای معمول دستگاه‌های کلینیکال برآورده بشود.

انواع فرمت‌های ذخیره و تحلیل داده شامل:

          EDF+ / LORETA / BESA® / PERSYST®

          قابل استفاده در نرم‌افزار Neuro Guide

سامانه مدیریت اطلاعات مراجعین:

          ذخیره سازی داده‌ها

          توانایی جستجوی هوشمند در بین اطلاعات و داده‌ها

          امکان دستری همزمان چند کاربر (اپراتور و یا پزشکان) با سطوح دسترسی مختلف

دریافت و ثبت سیگنال EEG

          امکان استفاده از سناریوهای مختلف آماده

          مانیتورینگ و نمایش بلادرنگ سیگنال

          ذخیره همزمان نظرات(COMMNET) و برچسب‌های(LABEL) پزشکی حین ثبت

          قابلیت اتصال Photic Stimulation

          ذخیره خودکار داده‌ها در حین و بعد از ثبت

          امکان scroll داده‌ها و بررسی و بزرگنمایی بخشی از داده در حین ثبت

          ساخت خودکار گزارش پزشکی بعد از اتمام ثبت

کتابخانه قدرتمند جهت اعمال انواع Montage های مختلف

          امکان استفاده از Montageهای آماده

          امکان ساخت Montage

          رابط گرافیکی به ازای هر Montage برای استفاده صحیح و راحت اپراتور

          امکان تغییر نام و رنگ و نحوه نمایش کانال‌های مختلف

نرم‌افزار جامع EEGStudio برای ضبط، ذخیره سازی و تحلیل داده‌های EEG استفاده می‌شود. این نرم‌افزار همچنین دارای سامانه مدیریت اطلاعات بیماران و طبقه بندی داده‌های EEG نیز میباشد که باعث می‌شود همه نیازهای معمول دستگاه‌های کلینیکال برآورده بشود.

انواع فرمت‌های ذخیره و تحلیل داده شامل:

          EDF+ / LORETA / BESA® / PERSYST®

          قابل استفاده در نرم‌افزار Neuro Guide

سامانه مدیریت اطلاعات مراجعین:

          ذخیره سازی داده‌ها

          توانایی جستجوی هوشمند در بین اطلاعات و داده‌ها

          امکان دستری همزمان چند کاربر (اپراتور و یا پزشکان) با سطوح دسترسی مختلف

دریافت و ثبت سیگنال EEG

          امکان استفاده از سناریوهای مختلف آماده

          مانیتورینگ و نمایش بلادرنگ سیگنال

          ذخیره همزمان نظرات(COMMNET) و برچسب‌های(LABEL) پزشکی حین ثبت

          قابلیت اتصال Photic Stimulation

          ذخیره خودکار داده‌ها در حین و بعد از ثبت

          امکان scroll داده‌ها و بررسی و بزرگنمایی بخشی از داده در حین ثبت

          ساخت خودکار گزارش پزشکی بعد از اتمام ثبت

کتابخانه قدرتمند جهت اعمال انواع Montage های مختلف

          امکان استفاده از Montageهای آماده

          امکان ساخت Montage

          رابط گرافیکی به ازای هر Montage برای استفاده صحیح و راحت اپراتور

          امکان تغییر نام و رنگ و نحوه نمایش کانال‌های مختلف