SEGAL EYETRACKER

یکی از راههای اندازه گیری بخش رفتاری انسان‌ها، ثبت‌کردن حرکت چشم آن‌هاست. چگونگی حرکت چشم و جهت نگاه آن می‌تواند اطلاعاتی درباره چیزهایی که به آن فکر می‌شود را به ما بدهد. ردیابی چشم در بسیاری از زمینه‌ها از جمله روانشناسی، بازاریابی، مسائل شناختی، عصب شناسی، روانپزشکی، علوم ورزشی، ارگونومی، تعامل رایانه و انسان، اوتیسم، اختلالات عصبی و علوم اعصاب استفاده می‌شود.

دستگاه ردیاب چشم وسیله ای برای اندازه گیری فعالیت های چشم، حرکت چشم و گشاد شدن مردمک چشم می باشد. فعالیت های چشم یعنی شناسایی نقطه‌ای از تصویر که چشم به آن نقطه بیشتر از سایر نقاط تصویر توجه نشان داده است. انجام محاسبه حرکت چشم شامل محاسبه حرکت چشم در یک بازه زمانی محدود و از نقطه ای به نقطه دیگر است. گشاد شدن مردمک چشم بر اثر اعمال محرک های خارجی مانند تغییر نوع و رنگ نور و یا تغییر فاصله شخص با منبع نور می باشد. با کمک این اطلاعات می‌توان هوشیاری، میزان توجه، تمرکز، خواب‌آلودگی و بسیاری دیگر از حالات ذهنی را مشخص نمود و پس از آن با تحلیل این داده ها می‌توان بینش بهتری نسبت به نقاط مورد توجه مخاطب در حالت های ذهنی مختلف بدست آورد و از آن در طراحی های تبلیغاتی بهره جست. همچنین از دستگاه ردیاب چشم در بسیاری از زمینه ها از جمله روانشناسی، بازی، روانشناسی شناختی، عوامل انسانی، عصب شناسی، روانپزشکی، علوم ورزشی، روانشناسی بالینی، ارگونومی محیط کار، تعامل رایانه و انسان، اوتیسم، اختلالات عصبی، علوم اعصاب، استفاده می شود.

دستگاه ردیاب چشم وسیله ای برای اندازه گیری فعالیت های چشم، حرکت چشم و گشاد شدن مردمک چشم می باشد. فعالیت های چشم یعنی شناسایی نقطه‌ای از تصویر که چشم به آن نقطه بیشتر از سایر نقاط تصویر توجه نشان داده است. انجام محاسبه حرکت چشم شامل محاسبه حرکت چشم در یک بازه زمانی محدود و از نقطه ای به نقطه دیگر است. گشاد شدن مردمک چشم بر اثر اعمال محرک های خارجی مانند تغییر نوع و رنگ نور و یا تغییر فاصله شخص با منبع نور می باشد. با کمک این اطلاعات می‌توان هوشیاری، میزان توجه، تمرکز، خواب‌آلودگی و بسیاری دیگر از حالات ذهنی را مشخص نمود و پس از آن با تحلیل این داده ها می‌توان بینش بهتری نسبت به نقاط مورد توجه مخاطب در حالت های ذهنی مختلف بدست آورد و از آن در طراحی های تبلیغاتی بهره جست. همچنین از دستگاه ردیاب چشم در بسیاری از زمینه ها از جمله روانشناسی، بازی، روانشناسی شناختی، عوامل انسانی، عصب شناسی، روانپزشکی، علوم ورزشی، روانشناسی بالینی، ارگونومی محیط کار، تعامل رایانه و انسان، اوتیسم، اختلالات عصبی، علوم اعصاب، استفاده می شود.

اطلاعات بیشتر دستگاه

در این مدل دستگاه ردیاب چشم(مدل دستگاه فارمد درج شود) که نمونه رومیزی آن میباشد مطالعه حرکات و رفتار چشم کاربر در هنگام هر نوع فعالیت با رایانه مورد بررسی قرار میگیرد.

نرم‌افزار ثبت موقعیت چشم Isaw قابلیت‌هایی هم در سمت گیرنده داده (اپراتور) و هم سمت نمایش پژوهش (سمت کاربر) دارد. از ویژگی‌های کلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

این نرم‌افزار جهت اخذ داده می‌تواند با دستگاه‌های دیگر ثبت سیگنال که قابلیت ارسال trigger را داشته باشند، همسوی زمانی (synchronize) شود.

برای استفاده از نرم‌افزار هم می‌توان از یک سیستم کامپیوتری هم برای نمایش و هم اخذ داده استفاده کرد و هم می‌توان از دو سیستم، یکی برای اخذ داده و دیگری برای نمایش آزمایش برای آزمودنی استفاده کرد.

از داده حاصل می‌توان برای تحقیقات گسترده استفاده کرد. آزمایش‌های ساده‌تر و آنالیزهای اولیه می‌تواند با خود نرم‌افزار انجام شود و امکان اضافه کردن آزمایش‌های پیچیده و آنالیزهای پیشرفته‌تر نیز وجود دارد.

قابلیت‌های تحلیلی نرم افزار

خروجی AOI و ویرایش آن

مشاهده دوباره فرایند خیرگی

آنالیز Scan Path

آنالیز Heatmap

مشاهده بی‌درنگ و برخط چشم آزمودنی توسط نرم‌افزار

تنظیم پارامترهای مربوط به افزایش کیفی اخذ داده از چشم

امکان کالیبره کردن دستگاه با استفاده از تعداد نقاط دلخواه (۵-۹-۱۳)

امکان ارزیابی کالیبره با هر نقطه‌ای از صفحه (validation)

امکان تغییر نقاط کالیبره در صورتی که شیفت به صورت عمودی یا افقی وجود داشته باشد

 

امکان ارسال trigger جهت همسوسازی با دستگاه‌های دیگر

گزارش خطای کالیبراسیون در واحد زاویه بینایی

امکان استفاده از کالیبراسیون‌های قبلی در مرحله جمع‌آوری داده جدید

امکان طراحی تسک‌های ساده

امکان اضافه کردن تسک‌های شخصی با استفاده از نرم‌افزار یا کد (psychopy و psychtoolbox)

در دسترس قرار دادن آنالیزهای اولیه منطبق با AOIهایی که شخص در نظر داشته است

در دسترس قرار دادن سری زمانی موقعیت چشم در صفحه هم افقی و هم عمودی

در دسترس قرار دادن سایز مردمک چشم در زمان

 

خروجی AOI و ویرایش آن

مشاهده دوباره فرایند خیرگی

آنالیز Scan Path

آنالیز Heatmap

مشاهده بی‌درنگ و برخط چشم آزمودنی توسط نرم‌افزار

تنظیم پارامترهای مربوط به افزایش کیفی اخذ داده از چشم

امکان کالیبره کردن دستگاه با استفاده از تعداد نقاط دلخواه (۵-۹-۱۳)

امکان ارزیابی کالیبره با هر نقطه‌ای از صفحه (validation)

امکان تغییر نقاط کالیبره در صورتی که شیفت به صورت عمودی یا افقی وجود داشته باشد

امکان ارسال trigger جهت همسوسازی با دستگاه‌های دیگر

گزارش خطای کالیبراسیون در واحد زاویه بینایی

امکان استفاده از کالیبراسیون‌های قبلی در مرحله جمع‌آوری داده جدید

امکان طراحی تسک‌های ساده

امکان اضافه کردن تسک‌های شخصی با استفاده از نرم‌افزار یا کد (psychopy و psychtoolbox)

در دسترس قرار دادن آنالیزهای اولیه منطبق با AOIهایی که شخص در نظر داشته است

در دسترس قرار دادن سری زمانی موقعیت چشم در صفحه هم افقی و هم عمودی

در دسترس قرار دادن سایز مردمک چشم در زمان