SEGAL STIM

یکی از روش‌های درمانی بسیار موثر که طی سال‌های اخیر به‌شدت مورد استقبال درمانگران و به‌خصوص بیماران قرار گرفته است، روش‌های تحریک مغزی است. اثربخشی این روش در مقالات متعدد به اثبات رسیده است. از تحریک الکتریکی مغز یا tDCS در درمان اختلالاتی مانند افسردگی، میگرن، بازتوانی پس از سکته مغزی، ولع اعتیاد، وزوز گوش، پارکینسون، دردهای مزمن، اختلالات اضطرابی، اسکیزوفرنی و ... استفاده شده است. همچنین آزمایش بر روی افراد سالم نشان داده است که این روش می‌تواند عملکرد شناختی آنان را بسته به منطقه‌ای که تحریک می‌شود افزایش دهد.

تحریک الکتریکی مغز tES روشی غیر تهاجمی است که شامل مد های تحریک tPCS، tRNS، tACS، tDCS می باشد. با توجه به پروتکل مدنظر استفاده از مدهای مختلف روش tES انتخاب میشود. متداولترین روش، tdcs )تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای مغز( است که نتابج مثبتی از اثربخشی آن در درمان اختلالات در حوزه های روانپزشکی، نورولوژی و توانبخشی بدون عوارض جانبی نشان داده شده است.

تحریک الکتریکی مغز tES روشی غیر تهاجمی است که شامل مد های تحریک tPCS، tRNS، tACS، tDCS می باشد. با توجه به پروتکل مدنظر استفاده از مدهای مختلف روش tES انتخاب میشود. متداولترین روش، tdcs )تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای مغز( است که نتابج مثبتی از اثربخشی آن در درمان اختلالات در حوزه های روانپزشکی، نورولوژی و توانبخشی بدون عوارض جانبی نشان داده شده است.

ویژگی های دستگاه SEGAL STIM

دارای مد های تحریک tPCS، tRNS، tACS، tDCS

دارای دوکانال مستقل و ایزوله و پنل لمسی

طراحی منوی کاربری آسان و راهنمای مرحله به مرحله در هنگام استفاده از دستگاه

تهیه شده بر اساس استاندارد IEC60601 ( استانداردی که ایمنی تجهیزات پزشکی را تضمین میکند)

قابلیت ایجاد تحریک مصنوعی(sham) با حداقل 5 دقیقه کارکرد و حداکثر 60دقیقه

پایش مدام امپدانس در طول جلسه درمان

دستگاه SEGAL STIMPRO

دارای 3 مد tDCS، CES و MET می باشد.

CES تحریک جمجمه Cranial Electrotherapy Stimulation:

یک روش غیر تهاجمی که جریان الکتریکی ملایم (حداکثر 1~1.5mA) به صورت یکنواخت به جداره مغز وارد میشود. ورود این جریان الکتریکی تولید انتقال دهنده های عصبی را افزایش میدهد و منجر به ترشح هورمون های سروتونین، نوراپینفرین و اندروفین میشود که در درمان اختلال اظطراب، افسردگی و کم خوابی نقش موثری دارد.

تحریک MET:

درمان الکتریکی میکروجریانی Microcurrent Electrotherapy
MET: به عنوان Micro-tens شناخته میشود که بسیار متفاوت از TENS( تحریک الکتریکی عصب از راه پوست) است.MET برخی از فواید خود را در سطح سلولی ایجاد میکند. MET در دامنه ای حدود mA 500 و در فرکانس (3~0.5) هرتز تولید می شودو میتواند برای تسکین و درمان درد موثر باشد.

ویژگی های دستگاه SEGAL STIM PRO

دارای مدهای تحریک tDCS، CES و MET

تک کاناله و دارای پنل لمسی

تهیه شده بر اساس استاندارد IEC60601 ( استانداردی که ایمنی تجهیزات پزشکی را تضمین میکند)

دارای 3 مد tDCS، CES و MET می باشد.

CES تحریک جمجمه Cranial Electrotherapy Stimulation:

یک روش غیر تهاجمی که جریان الکتریکی ملایم (حداکثر 1~1.5mA) به صورت یکنواخت به جداره مغز وارد میشود. ورود این جریان الکتریکی تولید انتقال دهنده های عصبی را افزایش میدهد و منجر به ترشح هورمون های سروتونین، نوراپینفرین و اندروفین میشود که در درمان اختلال اظطراب، افسردگی و کم خوابی نقش موثری دارد.

تحریک MET:

درمان الکتریکی میکروجریانی Microcurrent Electrotherapy
MET: به عنوان Micro-tens شناخته میشود که بسیار متفاوت از TENS( تحریک الکتریکی عصب از راه پوست) است.MET برخی از فواید خود را در سطح سلولی ایجاد میکند. MET در دامنه ای حدود mA 500 و در فرکانس (3~0.5) هرتز تولید می شودو میتواند برای تسکین و درمان درد موثر باشد.

ویژگی های دستگاه SEGAL STIM PRO

دارای مدهای تحریک tDCS، CES و MET

تک کاناله و دارای پنل لمسی

تهیه شده بر اساس استاندارد IEC60601 ( استانداردی که ایمنی تجهیزات پزشکی را تضمین میکند)